Data Center Map

Konesali Yhtiöt Jyväskylä Oy


Company profile for Konesali Yhtiöt Jyväskylä Oy, please navigate through the tabs below to find out more about the company Konesali Yhtiöt Jyväskylä Oy, its data center presence, services and contact options.


Address:
Konesali Yhtiöt Jyväskylä Oy
kilpisenkatu 12
40100 jyväskylä
jyväskylä, Suomi

Website:
» Visit

Click here if you are interested
in a quote from Konesali Yhtiöt Jyväskylä Oy.


Profile
Data Centers
Map
Request quote
Konesali Yhtiöt Jyväskylä tarjoaa asiakkailleen korkeatasoista laitetilaa ja laadukkaita tietoliikenneyhteyksiä. Keskeisen sijaintimme ansiosta asiakasyritysten on mahdollista saada WDM- ja mustan kuidun yhteyksiä oman toimipaikan ja konesalissamme sijaitsevien palvelinten välille. Tällöin yhteyskuidun reitillä ei ole yrityksemme tai muiden operaattoreiden aktiivilaitteita, jolloin tietoturva on korkeimmalla mahdollisella tasolla.

Search


Search for more information about the company Konesali Yhtiöt Jyväskylä Oy.

Copyright © Data Center Map - Sitemap
Your guide to colocation data centers, managed hosting, cloud servers etc.