Data Center Map

netcast

IT is solved! Netcast!
Company ProfileVisit Website

Bare Metal Servers
Public Cloud
Managed Services
CDN


NETCAST CLOUD
SVE SE SELI NA CLOUD
Problemi sa hardverom, nepouzdanim programima i aplikacijama, brzinom i snagom računara, nedovoljnim prostorom za podatke sada vi´e ne moraju da postoje. Zato ´to Vam je sada na raspolaganju mesto gde se na sigurnom nalaze Va´i podaci, sofveri, aplikacije, web sajtovi i mejlovi koji su Vam dostupni u svakom trenutku, a pritom ne opterećuju Va´e računare.

Kori´ćenjem NetCast Cloud servisa bićete u mogućnosti da sami prilagođavate njegove karakteristike svojim potrebama i krojite ga po svojoj meri.

Markets (1)
Specifications
Hypervisor
- Hyper-V
Storage
- SAN
OS Support
- Windows
- Linux
- Custom Image
Cloud Platform
- Unknown
Public Cloud Features
- High Availability
- API Access
- Integrated Firewall
- Integrated Load Balancer
- Integrated Backup
- Management available
Compliance
- No compliance data.
Advertisement